Rauma kommune

Til tjenesteområde Barnehage har vi ledig følgende stillinger

Spesialpedagog - 100% fast stilling + 20 % vikariat

 

Til tjenesteområde Barnehage har vi ledig følgende stillinger som spesialpedagog fra 01.08.2020.
1 - 100% faste stilling
1 – 20 % vikariat

Spesialpedagog vil ha ansvar for oppfølging og tilrettelegging av tilbud til barnehagebarn med særskilt behov, og er organisert i et spesialpedagog-team.

Vi ønsker spesialpedagoger i barnehagen som:

" Har relevant grunn- og tilleggsutdanning fra høgskole/universitet og yrkespraksis
" Er strukturert og stiller krav til kvalitet
" Er samarbeidsvillig og serviceorientert
" Kan arbeide selvstendig
" Er løsningsorientert og kreativ
" Har evne til å inspirere og motivere

Stillingen vil organisatorisk være tilknyttet Tjenesteområde Barnehage.

Krav til kompetanse

For stillingen kreves fullført utdannelse som som Barnehagelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk.

Vi forutsetter gode norsk-kunnskaper, både muntlig og skriftlig.

For ansettelse i barnehage kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, framlegges før tilsetting, jfr. Barnehageloven § 19 og forskrift om politiattest i barnehager § 2. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Aktuelle søkere må disponere bil, samt være inneforstått med at oppmøtested vil være de enkelte barnehagene.

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss kollegaer som SER hverandre og er Samarbeidsvillige, Ekte og Rause, som vil bidra positivt til å nå våre mål sammen og holde kommunens visjon levende, samt som ser sin rolle og legger innsats i vårt felles ansvar for å bidra aktivt i arbeidet til Rauma-innbyggernes beste.

Vi tilbyr

et godt fag- og arbeidsmiljø, godt samarbeid både i egen avdeling og tverrfaglig, og vil gi interessante utfordringer og muligheter.

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og gir flyttegodtgjørelse etter regulativ.

Søknad sendes:

Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli tatt i betraktning ved tilsetting. På grunn av at vi har tatt i bruk nytt program for søknader/rekruttering i mars 2020 er verken nåværende eller tidligere ansatte registrert som brukere. Interesserte må derfor opprette ny bruker for å få søkt.  

Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Du trenger ikke legge ved attester og vitnemål til elektronisk søknad, men vi ber om at disse taes med på evt intervju.

Lønn-/personaldrift kan kontaktes for rettledning vedr elektronisk søknad pr mail lonn@rauma.kommune.no. Vi får ikke tildele eller endre på passord, men for øvrige spørsmål er vi behjelpelig med det vi kan. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste, samt at for ansettelse i skolen kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges ved tilsetting. Politiattest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Del på:

Referansenr:

2020/2030 (240320)

Fylke:

  • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

15.04.2020

Tiltredelse:

01.08.2020

Arbeidssted:

Barnehage

Kontaktpersoner:

Hilde Kavli Ree

tlf: 71166444

mob: 98823944

Adresse: