Rauma kommune Hjemmebasert omsorg (HBO)

Rauma kommune har ledig 100 % vikariat stilling som

avdelingsleder ved Hjemmetjenesten

Rauma kommune har ledig 100 % vikariat stilling som avdelingsleder ved Hjemmetjenesten i tidsrommet 01.06.20 -31.07.21. Vi søker etter sykepleier med ledererfaring. Avdelingslederen vil ha hovedansvaret for delen av hjemmetjenesten med omsorgsboliger med bemanning (Måndalen Omsorgssenter, Vollatun og Omsorgsboliger Snarveien 5) Stillingen jobber i team med to andre avdelingsledere for hjemmetjenesen Nord og Sør der Virksomheltsleder er teamleder.


Stillingene er tillagt følgende arbeidsoppgaver
Organisere og drifte et godt og forsvarlig tjenestetilbud for brukere og pårørende
Bidra til utvikling av tjenester og et godt samarbeid på tvers av avdelinger.
Personalansvar, det faglige, administrative og økonomiske ansvaret for avdelingen

 

Ønskede kvalifikasjoner
Tre årig sykepleierutdanning/bachelor i sykepleie
Ledererfaring/ kompetanse innen ledelse
Relasjonskompetanse
Gjerne erfaring fra liknende arbeid
Evnen til å bidra til og legge til rette for et godt arbeidsmiljø
Kvalitetsbevisst og løsningsorientert
Gode kommunikasjonsevner
Kunne beherske data og ulike fagsystemer

Krav til kompetanse
Norsk autorisasjon som sykepleier
Søker må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig
Førerkort klasse B

Vi tilbyr
Lederstøtte fra ledergruppen i egen virksomhet
Ledelse, veiledning og støtte fra egen virksomhetsleder
Lederutvikling i form av formell kompetanseheving
Engasjerte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø
Tariffestete pensjons- og forsikringsordninger
Rauma kommune er IA- bedrift
En utviklingsorientert organisasjon 
Lønn etter avtale

Språkkunnskaper
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet)


Ansettelse
Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Ansettelse skjer ellers i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og kan gi flyttegodtgjørelse etter regulativ. 

Søknad sendes: 
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli tatt i betraktning ved tilsetting. På grunn av at vi har tatt i bruk nytt program for søknader/rekruttering i mars 2020 er verken nåværende eller tidligere ansatte registrert som brukere. Interesserte må derfor opprette ny bruker for å få søkt.

Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Du trenger ikke legge ved attester og vitnemål til elektronisk søknad, men vi ber om at disse taes med på evt intervju.

Lønn-/personaldrift kan kontaktes for rettledning vedr elektronisk søknad, henvendelse pr mail lonn@rauma.kommune.no. Vi kan ikke tildele eller endre på passord, men for øvrige spørsmål er vi behjelpelig med det vi kan.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere som ønsker unntatt offentlighet på søkerliste eller krever fortrinnsrett må begrunne dette i søknaden. 

Ved ansettelse i stillinger innen helse- og omsorg kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges ved tilsetting. Politiattest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Del på:

Referansenr:

2020/3450 (250320)

Fylke:

  • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

15.04.2020

Tiltredelse:

01.06.2020

Arbeidssted:

Helse og omsorg, HBO

Kontaktpersoner:

Aud Turid Korneliussen

tlf: 92235744

Adresse:

Helsehuset, Strandgata 22 6300 Åndalsnes