Rauma kommune Hjemmebasert omsorg (HBO)

Rauma kommune Hjemmebasert omsorg har ledig

fast 40 % stilling som Bruker Styrt Assistent (BPA)

 

 

BPA er en alternativ organisering av ordinære tjenester for brukere som behøver praktisk og/eller personlig hjelp i hverdagen.
BPA yter service og assistanse til brukeren på best mulig måte slik at den kan leve det livet han/hun ønsker.
Oppgaver til BPA omfatter hjelp til alle dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen.
Arbeidsoppgaver kan bl.a. være: hjelp med personlige behov og stell, husarbeid, ernæring og måltider, bilkjøring, fritidsaktiviteter.

 

Det er ledig fast 40 % stilling som Bruker Styrt Assistent (BPA).
Bruker er en mann i 30-årene som trenger praktisk assistanse i, rundt og utenfor hjemmet.

 

BPA må være fleksibel og jobbe i turnus. Arbeidet ytes på dag og kveld 7 dager i uka. Vaktlengde er 14 timer.
Det er nødvendig med førerkort klasse B.
Personlig egnethet vil bli vektlagt. BPA må ha evne til å være selvstendig, kreativ og løsningsorientert, samt bør være fleksibel, positiv, ha omsorg, ta initiativ, ha omstillingsevne og være i middels god fysisk form.
Det kreves ikke formell kompetanse, da opplæring vil bli gitt.

 

For mer opplysninger om stillingen og arbeidsoppgaver kan avdelingsleder Ine Marie Kleiva kontaktes pr tlf 48217918 eller mail ine.kleiva@rauma.kommune.no.

 

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Ansettelse skjer ellers i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og kan gi flyttegodtgjørelse etter regulativ. 

Søknad sendes: 
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli tatt i betraktning ved tilsetting. På grunn av at vi har tatt i bruk nytt program for søknader/rekruttering i mars 2020 er verken nåværende eller tidligere ansatte registrert som brukere. Interesserte må derfor opprette ny bruker for å få søkt.

Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Du trenger ikke legge ved attester og vitnemål til elektronisk søknad, men vi ber om at disse taes med på evt intervju.

Lønn-/personaldrift kan kontaktes for rettledning vedr elektronisk søknad, henvendelse pr mail lonn@rauma.kommune.no. Vi kan ikke tildele eller endre på passord, men for øvrige spørsmål er vi behjelpelig med det vi kan.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere som ønsker unntatt offentlighet på søkerliste eller krever fortrinnsrett må begrunne dette i søknaden. 

Ved ansettelse i stillinger innen helse- og omsorg kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges ved tilsetting. Politiattest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Del på:

Referansenr:

2020/3445 (250320)

Fylke:

  • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Varierende arbeidstid

Søknadsfrist:

15.04.2020

Arbeidssted:

Helse og omsorg, HBO

Kontaktpersoner:

Ine Marie Kleiva

tlf: 48217918

Adresse:

Helsehuset, Strandgata 22 6300 Åndalsnes