Rauma kommune Hjemmebasert omsorg (HBO)

Rauma kommune Hjemmebasert omsorg har ledige stillinger

Sykepleiere, Helsefagarbeidere, Fritidskontakt, Hjemmehjelp

Helse- og omsorgstjenestene i Rauma består i dag av Koordinerende avdeling, Rauma Helsehus, Måndalen omsorgssenter og Snarveien omsorgsboliger. 

Hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester består av hjemmesykepleie, bo-tjenester og dagsenter som omfatter alle aldersgrupper.

I april 2018 flyttet en nesten samlet helse- og omsorgstjeneste inn i Raumas nye helsehus. Her er en stor del av
kompetansen innen helse- og omsorgstjenesten i Rauma samlet under samme tak, som gir økt mulighet til å danne et unikt tverrfaglig miljø.
Helse- og omsorgstjenestene i Rauma er inne i en omstilling, der helse og omsorg er en tjeneste med felles helse- og omsorgssjef. Medarbeidere som har en stabsfunksjon, er organisatorisk under helse- og omsorgssjef.

Vi arbeider for:
- at den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig, koordinert og verdig helse- og omsorgstjenestetilbud
- at pasienter og brukere skal kunne bo lengre hjemme
- økt innsats på forebygging og rehabilitering
- innføring av velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering
- sikre kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud
- tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom ulike deltjenester innad i kommunen og med spesialisthelsetjenesten
- tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene

Vi har ledig: 
FASTE STILLINGER
ANT. STILLING - % - AVDELING - TIDSROM FRA

 • 2 Sykepleier, natt 50 % NATTPATRULJEN 01.07.20
 • 1 Helsefagarb 55% NORD d.d
 • 1 Helsefagarb 60% NORD d.d
 • 1 Sykepleier 75% NORD d.d
 • 1 Helsefagarb 55% SØR d.d.
 • 1 Helsefagarb 75% SØR d.d
 • 1 Sykepleier 80% SØR d.d
 • 1 Sykepleier 75% SØR d.d
 • 1 Sykepleier 70% SØR d.d

 

VIKARIATER (TIDSBEGRENSET)
ANT. STILLING - % - AVDELING - TIDSROM

 • 1 Sykepleier 100% NORD d.d - 04.01.2021
 • 1 Sykepleier 100% NORD 15.06.20-15.08.21
 • 1 Sykepleier 100% SØR d.d – 31.12.20
 • 1 Sykepleier 100 % SØR 15.06.20-15.08.211
 • 1 Sykepleier 100% SØR 20.07.20- 15.08.21
 • 1 Sykepleier 100% SØR d.d – 30.08.20

 

Helsefagarbeidere

Kvalifikasjoner
For stillingen kreves fullført utdannelse innen helsefag med fagbrev og godkjent autorisasjon for stillingen eller tilsvarende utdanning. Førerkort for personbil/B.
Det er krav om politiattest for tilsetting i stillinga.
Vi forutsetter gode norsk-kunnskaper, både muntlig og skriftlig samt gode datakunnskaper


Arbeidsoppgaver
I løpet av arbeidsdagen vil man møte arbeidsoppgaver som innebærer helhetlig ivaretakelse av brukeren, administrering av legemiddel, bruk av velferdsteknologi og tverrfaglig samarbeid.

Personlige egenskaper
Vi ønsker oss kollegaer som SER hverandre og er Samarbeidsvillige, Ekte og Rause, som vil bidra positivt til å nå våre mål sammen og holde kommunens visjon levende, samt som ser sin rolle og legger innsats i vårt felles ansvar for å bidra aktivt i arbeidet til Rauma-innbyggernes beste. I tillegg ønsker vi oss kollegaer som arbeider selvstendig og er løsningsorienterte. Vi har om lag 300 brukere som mottar forskjellige tjenester så du må mestre et høyt arbeidstempo.

 

Sykepleiere
Kvalifikasjoner
Det kreves fullført sykepleierutdannelse, norsk autorisasjon samt sertifikat for personbil/B. Det er også ønskelig med videreutdanning innen flere områder som geriatri, palliasjon, kreft, demens, rehabilitering, rus, psykisk helsearbeid, avansert klinisk sykepleie, trygg legemiddelhåndtering, velferdsteknologi m.fl.
Vi forutsetter gode norsk-kunnskaper, både muntlig og skriftlig og gode datakunnskaper.

Personlige egenskaper
Vi ønsker oss kollegaer som SER hverandre og er Samarbeidsvillige, Ekte og Rause, som vil bidra positivt til å nå våre mål sammen og holde kommunens visjon levende, samt som ser sin rolle og legger innsats i vårt felles ansvar for å bidra aktivt i arbeidet til Rauma-innbyggernes beste. I tillegg ønsker vi oss kollegaer som arbeider selvstendig og er løsningsorienterte. Vi har om lag 300 brukere som mottar forskjellige tjenester så du må mestre et høyt arbeidstempo.

Vi tilbyr et godt og aktivt fag- og arbeidsmiljø, godt samarbeid både i egen avdeling og tverrfaglig, og har interessante utfordringer og muligheter innen et allsidig fagfelt. Om du er nyutdannet, har vi mulighet for sykepleiefaglig veiledning. 


Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og gir flyttegodtgjørelse etter regulativ. 

Rauma kommune bidrar til nedbetaling av studielån for å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. Kommunen kan dekke 10% av lånesaldo med inntil 25 000 pr. år. Det kan søkes om maksimalt 2 år, med 1 års bindingstid for hvert år. Ordningen gjelder nyansatte med 3 årig bachelor i sykepleie, og allerede ansatte som starter på sykepleieutdanning.

 

 


Fritidskontakt
Vi søker deg som er engasjert og pliktoppfyllende, har tid til overs og ønsker å bidra til å fylle dagene til beboere i Rauma med glede og innhold. Du må ha gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig, i tillegg er det ønskelig med førerkort klasse B, men ingen krav.

 

Hjemmehjelp

Vi har ledig fra d.d. ei 65% stilling, fast på Hjemmetjeste Sør. Vi søker deg som har interesse for renhold, er engasjert, pliktoppfyllende og ansvarsbevisst, du trives i en hektisk hverdag, samt du må være god på samarbeid med tjenesten ellers. Du må like og omgås mennesker og være deres utstrakte hånd.

Arbeidsoppgaver: Alminnelig renhold; støvsuging, støvtørking, gulvvask, vindusvask, sengeskift osv.

Stillingen krever gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, gode datakunnskaper og førerkort klasse B. Ønskede kvalifikasjoner er fagbrev i renhold, men ikke krav.


 

Ansettelse

Tilsetting i alle stilingene skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Ansettelse skjer ellers i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og kan gi flyttegodtgjørelse etter regulativ. 

Søknad sendes: 
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli tatt i betraktning ved tilsetting. På grunn av at vi har tatt i bruk nytt program for søknader/rekruttering i mars 2020 er verken nåværende eller tidligere ansatte registrert som brukere. Interesserte må derfor opprette ny bruker for å få søkt.

Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Du trenger ikke legge ved attester og vitnemål til elektronisk søknad, men vi ber om at disse taes med på evt intervju.

Lønn-/personaldrift kan kontaktes for rettledning vedr elektronisk søknad, henvendelse pr mail lonn@rauma.kommune.no. Vi kan ikke tildele eller endre på passord, men for øvrige spørsmål er vi behjelpelig med det vi kan.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere som ønsker unntatt offentlighet på søkerliste eller krever fortrinnsrett må begrunne dette i søknaden. 

Ved ansettelse i stillinger innen helse- og omsorg kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges ved tilsetting. Politiattest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Vi ber om at du oppgir i søknad hvilke stillinger/stilling du søker på. Vi ønsker fortrinnsvis å ansette i hele stilinger, og ber derfor også om at du som søker angir ønsket stillingsstørrelse. 

Del på:

Referansenr:

2020/3450 2 (250320)

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

15.04.2020

Arbeidssted:

Helse og omsorg, HBO

Kontaktpersoner:

Eva Lianes

tlf: 90411403

Hilde Marstein

tlf: 46916884

Adresse:

Helsehuset, Strandgata 22 6300 Åndalsnes