Rauma kommune

Tilkallingsvikarer Rauma kommunale barnehager 2021/22

Kommunale barnehager kan få behov for tilkallingsvikarer, barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere/assistenter, som kan dekke korttidsfravær blant ansatte for barnehageåret 2021-2022.

Aktuelle søkere vil bli kontaktet av hver enkelt barnehage ved behov for vikarer gjennom hele barnehageåret.

Foruten faglige kvalifikasjoner vil det legges vekt på egnethet, samarbeidsevne, lojalitet, evne til å arbeide selvstendig og ta ansvar. Det er ønskelig at du har erfaring med og kunnskap om barn. Søkere må trives med å arbeide med mennesker, være fleksibel og løsningsorientert.

Ut ifra personalgruppen sin sammensetning blir menn oppfordret til å søke.

Fremedspråklige søkere må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig.

 

Krav til kompetanse

For stillingene er det ønskelig med utdannelse og/eller erfaring innen barnehage, og vi forutsetter gode norsk-kunnskaper, både muntlig og skriftlig.

For ansettelse i barnehage kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, framlegges før tilsetting, jfr. Barnehageloven §30 og forskrift om politiattest i barnehager §4. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Aktuelle søkere må disponere bil, samt være inneforstått med at oppmøtested vil være de enkelte barnehagene.


Personlige egenskaper

Vi ønsker oss kollegaer som SER hverandre og er Samarbeidsvillige, Ekte og Rause, som vil bidra positivt til å nå våre mål sammen og holde kommunens visjon levende, samt som ser sin rolle og legger innsats i vårt felles ansvar for å bidra aktivt i arbeidet til Rauma-innbyggernes beste.


Vi tilbyr

et godt fag- og arbeidsmiljø, godt samarbeid både i egen avdeling og tverrfaglig, og vil gi interessante utfordringer og muligheter.

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og gir flyttegodtgjørelse etter regulativ.


Søknad sen
des:

Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli tatt i betraktning ved tilsetting. Vi tok i bruk nytt program for søknader/rekruttering i mars 2020 så om du ikke har søkt til oss etter det må du opprette ny bruker for å få søkt.  

Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Du trenger ikke legge ved attester og vitnemål til elektronisk søknad, men vi ber om at disse taes med på evt intervju.

Lønn-/personaldrift kan kontaktes for rettledning vedr elektronisk søknad pr mail lonn@rauma.kommune.no. Vi kan ikke tildele eller endre på passord, men for øvrige spørsmål er vi behjelpelig med det vi kan. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste.

Interesserte søkere må angi i søknaden ønsket arbeidssted og stilling, ved flere ønsker i prioritert rekkefølge, samt periode en er disponibel for å arbeide. 

Da dette er ei generell utlysning er det løpende frist for å registrere søknad/interesse ut barnehageåret 2021-2022. Aktuelle søkere vil bli kontaktet av den aktuelle barnehage ved behov for vikarer gjennom hele perioden august2021-juli2022.

Velg en avdeling fra listen for å komme videre til søknadsskjemaet

Del på:

Referansenr:

2021/2200 (140521)

Fylke:

  • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

30.06.2022

Arbeidssted:

Rauma